Karl Marx

Karl Marx

1818-1883
KARL MARX, 1818'de Trier'de doğdu. Friedrich Engels'le birlikte yazdığı Alman İdeolojisi ve Komünist Manifesto'yla bilimsel sosyalizmin başkuramcısı oldu. Avrupa'daki 1848 devrimleri sırasında ve Birinci Enternasyonel'deki etkinlikleriyle, 1871 Paris Komünü'ne verdiği destekle uluslararası işçi sınıfı hareketinin önderi olarak benimsendi. En önemli eserleri: Alman İdeolojisi, Komünist Manifesto, Felsefenin Sefaleti, Fransa'da Sınıf Savaşımları, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Kapital, Fransa'da İç Savaş, Gotha Programı'nın Eleştirisi. 1883'te Londra'da öldü.

Karl Marx Eserleri
Karl Marx Blog İçerikleri

Çağdaş fotoğrafçı klasiklere nasıl bakar?

Çağdaş fotoğrafçı klasiklere nasıl bakar?

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar