Karin Alvtegen

Karin Alvtegen

Karin Anna Alvtegen, 8 Haziran 1965’te, Ýsveç’in Huskvarna þehrinde doðdu. 1998 yýlýnda Suç adlý romanýyla yazýn dünyasýna giren Alvtegen, Can Yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan ikinci romaný Yitirilen ile 2000 yýlýnda Ýskandinav ülkelerinin en önemli polisiye roman ödülü olan Sýrça Anahtar Ödülü’nü aldý. Ýhanet adlý yapýtý da 2004’te En Ýyi Ýskandinav Polisiye Romaný Ödülü’ne aday gösterildi. “Ýskandinavya’nýn suç romanlarý kraliçesi” diye anýlan Alvtegen, Ýsveç’in dünyaca ünlü çocuk edebiyatý yazarý Astrid Lindgren’in de yeðenidir. Utanç adýndaki romaný da çoksatanlar listelerinin baþýnda yer alan Alvtegen, ailesiyle birlikte Stockholm’de yaþýyor ve romanlarýnýn yaný sýra senaryolar yazýyor.

Karin Alvtegen Eserleri