Jonathan Swift

Jonathan Swift

1667-1745
JONATHAN SWIFT, 1667’de Dublin’de doğdu. Trinity College’ı bitirdikten sonra İngiltere’ye giderek politikacı ve yazar Sir William Temple’ın sekreteri olarak çalışmaya başladı. Temple onun kültürel ortamla ve etkili kişilerle tanışmasını sağladı, Oxford Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimi yapmasına da önayak oldu. Swift çok üretken bir yazardı. Düzyazılarının toplu basımı on dört cilt tuttu. Toplu şiirleri953 sayfalık bir kitapta derlendi. Yazışmaları ise üç ciltte toplandı. İlk önemli romanı A Tale of a Tub (Bir Fıçının Masalı) olan Swift, 1726 yılında tamamladığı Gulliver’in Seyahatleri’yle dünyanın en ünlü satir ustaları arasında yerini aldı. Çok sayıdaki yapıtı arasında Türkçeye çevrilen bir diğer önemli kitabı Alçakgönüllü Bir Öneri’dir. (A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People in Ireland Being aBurden on Their Parents or Country, and for Making Them Beneficial to the Publick – İrlandalı Yoksul Aile Çocuklarının Ebeveynlerine ya da Ülkelerine Yük Olmalarını Önleyip Kamuya Yararlı Duruma Getirmek için Alçakgönüllü Bir Öneri).

Jonathan Swift Eserleri
Jonathan Swift Blog İçerikleri

Yeryüzündeki Her Zeki İnsanın Okuması Gereken Kitaplar

Yeryüzündeki Her Zeki İnsanın Okuması Gereken Kitaplar

“Yaşlandığımda”: Bir Yazardan Geleceğe Notlar

“Yaşlandığımda”: Bir Yazardan Geleceğe Notlar

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap