Jamie Bartlett

Jamie Bartlett, çevrimiçi toplumsal hareketler ve teknolojinin toplum üzerindeki etkisi üzerine uzmanlaşmıştır. Uluslararası medya kuruluşlarında yorumculuğun yanı sıra, Demos adlı düşünce kuruluşunda Sosyal Medya Analiz Merkezi direktörü olarak çalışmaktadır. Radikaller’den önce, 2014’te yayımlanan The Dark Net (Karanlık Net) adlı bir kitabı daha bulunmaktadır.

Jamie Bartlett Eserleri