James Matthew Barrie

1860-1937
Romancı ve tiyatro yazarı James Matthew Barrie, 1860’da İskoçya, Forfarshire’da doğdu. 1883 yılında Londra’da gazeteci - lik de yapan yazarın ilk yapıtı olan Better Dead, Londra hayatını anlatan bir taşla - madır. Barrie, ilk büyük başarılarını Auld Licht Idylls ve A window in Thrums adlı kitaplarıyla kazandı. Bu yapıtlar, ince bir mizah duygusu ve içli bir gerçekçilikle İskoç köylülerinin hayat ve törelerini dile getirirler. Barrie’nin gerçek anlamda ilk romanı The Little Minister’dir. Bunun dı - şında Margaret Ogilvy, Tommy and Griel, The Little Whide Bird, Peter Pan in Ken ­ sington Gardens (Peter Pan Kensington Bahçeleri’nde), Peter and Wendy (Peter Pan ile Wendy) gibi romanlar, ayrıca zarif bir üslupla tiyatro oyunları kaleme almış olan Barrie’nin dünya çapında ün kazan - masını sağlayan yapıtı Peter Pan’la ilgili son iki kitaptır. 1937’de Londra’da öldü.

James Matthew Barrie Eserleri