James George Frazer

1854-1941
James George Frazer, 1854’te İskoçya’da doğdu. Önce Glasgow Üniversitesi, ardından Trinity College, Cambridge’de klasikler üzerine yükseköğrenim gördü ve akademik kariyerine başladı. Antropoloji dersleri vermek üzere Liverpool’a gitti, fakat bir dersin ardından Cambridge’e geri döndü. Altın Dal ile bir antropolog olarak rüştünü ispat etti. Din ve mitoloji üzerine yaptığı karşılaştırmalı çalışmalar, dünya çapında akademisyenler tarafından başvurulan önemli kaynaklar haline geldi. 1914’te şövalye ilan edildi. Cambridge, Oxford, Glasgow ve Liverpool üniversitelerinde, Frazer onuruna halka açık sosyal antropoloji dersleri verildi. Eserleri ağırlıklı olarak totem, büyü, din ve tabu kavramları üzerinedir. Günümüzde modern etnografi ve antropolojinin kurucularından biri olarak görülen Frazer, 1941’de Cambridge’de öldü.

James George Frazer Eserleri