İlknur Özdemir

İlknur Özdemir

-
İLKNUR ÖZDE­MİR, İstan­bul do­ğum­lu. İstan­bul Al­man Li­se­si ve Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si me­zu­nu. Al­man­ca ve İngi­liz­ce’den çok sayıda çe­viri­si var. Başlıca çe­vi­ri­le­ri arasında Yalnızlığın Keşfi (Pa­ul Aus­ter), Tarçın Dükkânları (Bru­no Schulz), Stiller (Max Frisch), Amok Koşucusu (Ste­fan Zwe­ig), İrlanda Güncesi (He­in­rich Böll), Saatler (Mic­ha­el Cun­ning­ham), Küçük Şeylerin Tanrısı (Arund­ha­ti Roy), Utanç (Co­et­zee), Katran Bebek (To­ni Mor­ri­son), Bech Döndü (John Up­di­ke), Gün Boyu Gece Yarısı (Ha­nif Ku­re­is­hi), New York Üçlemesi (Pa­ul Aus­ter), Boynuzlu Adam (Ja­mes Lasdun) sayıla­bi­lir.

İlknur Özdemir Eserleri


İlknur Özdemir Çevirdiği Eserlerİlknur Özdemir Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa