Homeros

600
Homeros, Antik Yunan’ın en büyük destanları İlyada ve Odysseia’nın yaratıcısı olarak kabul edilir. Yaşamına ilişkin pek fazla bir bilgi bulunmamakla birlikte, birçok tarihçi Homeros’un MÖ 9. ya da 8. yüzyılda yaşamış bir İon olduğu konusunda birleşmektedir. Biz onun iriyarı, mavi gözlü ve ak sakallı bir dede olduğunu rahatça düşünebiliriz. Homeros’un sözlü geleneğe dayanarak oluşturduğu İlyada ve Odysseia destanları, Antik Yunanlılar tarafından birlik ve kahramanlığın simgeleri, ayrıca ahlaki ve yol gösterici bir kaynak olarak kabul edilmiş; daha sonraki yüzyıllarda Batı edebiyatını derinden etkilemiştir.

Homeros Eserleri