Halide Edib Adıvar

Halide Edib Adıvar

1882-1964
HALİDE EDİB ADIVAR, 1882’de İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde okudu. 1908’de yazmaya başladığı kadın hakları hakkındaki yazılarından dolayı kimi kesimlerin düşmanlığını kazandı. 31 Mart Ayaklanması sırasında Mısır’a kaçmak zorunda kaldı. 1909’dan sonra öğretmenlik, müfettişlik yaptı. Balkan Savaşı yıllarında hastanelerde çalıştı. 1919’da Sultanahmet Meydanı’nda, İzmir’in işgalini protesto mitinginde tarihî bir konuşma yaptı. 1920’de Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Onbaşı ve üstçavuş rütbeleri aldı. Savaşı izleyen yıllarda Cumhuriyet Halk Fırkası’yla fikir ayrılıklarına düştü. Bunun sonucunda 1917’de evlendiği ikinci eşi Adnan Adıvar’la birlikte Türkiye’den ayrıldı. İlerleyen yıllarda konferanslar vermek üzere ABD’ye gitti, Mahatma Gandhi tarafından Hindistan’a çağrıldı. 1939’da İstanbul’a dönen Halide Edib, 1940’ta İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Filolojisi Kürsüsü başkanı oldu, 1950’de Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili seçildi.1954’te istifa ederek evine çekildi. 1964’te öldü.

Halide Edib Adıvar Eserleri
Halide Edib Adıvar Blog İçerikleri

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…

“Tatilde ne okusam?” diyenler için bayram seçkisi…

Minikitap Dizisine 18 Yeni Kitap Eklendi

Minikitap Dizisine 18 Yeni Kitap Eklendi

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Halide Edib Adıvar’la İlk Temas

Halide Edib Adıvar’la İlk Temas
Daha Fazla Gör Daha Az Gör

 

Halide Edib Adıvar Kimdir?

 

 

Halide Edib Adıvar, 1884’te İstanbul’da doğmuştur. Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde öğrenim görmüştür. Halide Edib, gazetelere yazdığı yazılarda kadın hakları konusu üzerine yoğunlaşmış, daha sonraları İngiltere’ye ve çeşitli ülkelere yaptığı ziyaretlerle kadın-erkek eşitliği, eğitim ve edebiyat üzerine düşünme ve bu konularla ilgilenme fırsatı buldu. Örneğin Seviye Talip, günümüzde feminist olarak değerlendirilebilecek bir eser olarak tanımlanmaktadır. Eserlerinin ve yazılarının yanı sıra Hali Edib, Teali-i Nisvan Cemiyeti’nin (Kadınları Yükseltme Derneği) kurucuları arasında da yer almıştır. Yaşamı boyunca farklı fikirlerden etkilenmiş ve bu fikirler üzerinden adımlar atmış, öncü rol oynamıştır.

            Halide Edib, Osmanlı’nın son yıllarında bir Amerikan mandası haline getirilerek kurtarılabileceği fikrini benimsemiştir ve bu fikri savunan Wilson Prensipleri Cemiyeti’nin kurucularından biri olmuştur. Fakat daha sonraları Halide Edib’in özellikle Millî Mücadele’de aktif rol oynadığı görülür. Aynı şekilde eşi Adnan Adıvar da Millî Mücadele’yi destekleyen isimlerdendir. Halide Edib Türk’ün Ateşle İmtihanı, Ateşten Gömlek ve Zeyno’nun Oğlu gibi eserlerini Millî Mücadele dönemindeki deneyim ve gözlemlerine dayanarak yazmıştır. Milli bağımsızlık ve egemenlik kazanıldıktan sonra çok partili hayata dönüş denemelerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nda kurucu üye olarak yer alan eşiyle birlikte Takrir-i Sükûn yasalarının çıkması üzerine ülkeden ayrılmış ve 14 yıl yurt dışında yaşamıştır. Bu dönemde çeşitli ülkelerde önemli üniversitelere giderek Türk kültürünü tanıttığı konuşmalar yapmıştır.

            Öğretmenlik ve müfettişlik gibi görevlerde bulunan Halide Edib, Kurtuluş Savaşı döneminde onbaşı ve üstçavuş olarak orduda da görev almıştır. Mitinglerde yaptığı konuşmalarda hitabetinin ve eserleriyle de kaleminin ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamış bir yazardır. 1940’ta İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi kürsüsünün başkanı olmuş, 1950’de Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili seçilmiştir. 1954’te istirahate çekildiği evinde 1964 yılında vefat etmiştir.

 

Halide Edip Adıvar'ın Başlıca Eserleri

 

 • Ateşten Gömlek / Halide Edib Adıvar
 • Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edib Adıvar
 • Handan / Halide Edib Adıvar
 • Çaresaz / Halide Edib Adıvar
 • Sinekli Bakkal / Halide Edib Adıvar
 • Yolpalas Cinayeti / Halide Edib Adıvar
 • Mor Salkımlı Ev / Halide Edib Adıvar
 • Vurun Kahpeye / Halide Edib Adıvar
 • Âkile Hanım Sokağı / Halide Edib Adıvar
 • Seviye Talip / Halide Edib Adıvar

 

Halide Edip Adıvar Tüm Eserleri

 

 • Ateşten Gömlek / Halide Edib Adıvar
 • Harap Mabetler / Halide Edib Adıvar
 • Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edib Adıvar
 • Handan / Halide Edib Adıvar
 • Çaresaz / Halide Edib Adıvar
 • Kalp Ağrısı / Halide Edib Adıvar
 • Yeni Turan / Halide Edib Adıvar
 • Sinekli Bakkal / Halide Edib Adıvar
 • Hindistan’a Dair / Halide Edib Adıvar
 • Tatarcık / Halide Edib Adıvar
 • Kerim Usta’nın Oğlu / Halide Edib Adıvar
 • Yolpalas Cinayeti / Halide Edib Adıvar
 • Mevcut Hüküm / Halide Edib Adıvar
 • Dağa Çıkan Kurt / Halide Edib Adıvar
 • Mor Salkımlı Ev / Halide Edib Adıvar
 • Vurun Kahpeye / Halide Edib Adıvar
 • Zeyno’nun Oğlu / Halide Edib Adıvar
 • Heyula / Halide Edib Adıvar
 • Sonsuz Panayır / Halide Edib Adıvar
 • Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesirleri II / Halide Edib Adıvar
 • Âkile Hanım Sokağı / Halide Edib Adıvar
 • Kenan Çobanları – Maske ve ruh / Halide Edib Adıvar
 • Seviye Talip / Halide Edib Adıvar
 • Sevda Sokağı Komedyası / Halide Edib Adıvar
 • Son Eseri / Halide Edib Adıvar
 • Döner Ayna / Halide Edib Adıvar
 • Halka Doğru / Halide Edib Adıvar