Gotthold Ephraim Lessing

1729-1781
1729’da Kamenz’de doğdu. Aydınlanma Çağı’nın en önemli temsilcilerindendir. 1746’da teoloji öğrenimine başladı. Daha sonra ilgisini yitirerek şiir ve tiyatroyla yöneldi. 1748’de Wittenberg Üni­ver­sitesi’ne girerek tıp öğreniminde karar kıldı. Aynı yıl Berlin’e taşındı ve eleştiri yazıları kaleme almaya başladı. 1751’de öğrenimine devam etmek üzere Wittenberg’e geri döndü ve felsefe, tarih, matematik, etik, retorik, şiir ve Yunanca dersleri aldı. 1752’de ihtisasını tamamladı. 1767’de Hamburg Ulusal Tiyatrosu’nda dramaturg ve danışman olarak görev aldı. Tiyatro 1770’te kapanınca Wolffenbüttel’deki Dük August Kütüp­ha­nesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. Shakespeare tiyatrosunu temel alan dramları ve teorik yazılarıyla Alman tiyatrosunun yönünü değiştirdi. Eserleri bugün de sergilenen Lessing, 1781’de Braunschweig’da öldü.

Gotthold Ephraim Lessing Eserleri