George Orwell

George Orwell

1903-1950
George Orwell, 1903’te Hindistan’ın Bengal eyaletinin Mon­ti­hari ken­tinde doğdu. Ailesiyle bir­lik­te İn­gil­te­re’ye dön­dük­ten sonra, öğ­re­ni­mi­ni Eton College’de ta­mam­ladı. Ger­çek adı Eric Art­hur olan Orwell, 1922-27 yılları arasında Hin­dis­tan İmpa­ra­tor­luk Po­li­si ola­rak görev yaptı. An­cak, im­pa­ra­tor­luk yöne­ti­mi­nin içyüzünü gö­rün­ce is­ti­fa et­ti. 1950’de yayımla­dı­ğı Bir Fili Vurmak adlı ki­tabı, sömürge me­mur­larının dav­ranışlarını eleş­ti­ren ma­ka­le­le­rin der­le­me­si­dir. İkinci Dünya Sava­şı’nın son­la­rı­na doğ­ru yazdığı Hayvan Çiftliği, Sta­lin re­ji­mi­ne karşı sert bir taş­la­madır. Or­well’ın en çok tanınan yapıtlarından Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, bi­lim­kur­gu türünün kla­sik örnek­le­rin­den bi­ri ol­manın yanı sı­ra, mo­dern dün­ya­yı pro­tes­to eden bir ro­man­dır. Burma Günleri ise, Orwell’in Bur­ma’da­ki (bugünkü Myanmar) İn­gi­liz sö­mür­ge­ci­li­ği­ni di­le getirdiği ilk ki­tabıdır. Orwell, 1950’de Lond­ra’da öldü.

George Orwell Eserleri
George Orwell Blog İçerikleri

Çevirmenin Seçkisi: Papazın Kızı

Çevirmenin Seçkisi: Papazın Kızı

Kitabın Oyunu

Kitabın Oyunu

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar

Devrim, Direniş ve İsyanlara Öncülük Etmiş Kitaplar

Bir Kitap, Çok Kapak: 1984

Bir Kitap, Çok Kapak: 1984

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

Kitabı Kapağının Rengine Göre Seçin

George Orwell'in kült eseri Hayvan Çiftliği, kitaba özel tasarlanan koleksiyon baskısıyla raflarda!

George Orwell'in kült eseri Hayvan Çiftliği, kitaba özel tasarlanan koleksiyon baskısıyla raflarda!

Dünya Mülteci Günü’ne Özel Okuma Listesi

Dünya Mülteci Günü’ne Özel Okuma Listesi

Çevirmenin Seçkisi: Paris ve Londra'da Beş Parasız

Çevirmenin Seçkisi: Paris ve Londra'da Beş Parasız

2018’e Doğru | Kitap Severler İçin Yılbaşı Hediye Kılavuzu

2018’e Doğru | Kitap Severler İçin Yılbaşı Hediye Kılavuzu

Dünyanın En Güzel 1984’ü

Dünyanın En Güzel 1984’ü

Minikitap Dizisine 18 Yeni Kitap Eklendi

Minikitap Dizisine 18 Yeni Kitap Eklendi

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

Kitap Deneyimi ve 1984 Üzerine

Kitap Deneyimi ve 1984 Üzerine

Kadınların Ödemekle Bitmeyen Kefareti

Kadınların Ödemekle Bitmeyen Kefareti

Bir Kitap, Çok Kapak: 1984 | İngilizce Edisyon

Bir Kitap, Çok Kapak: 1984 | İngilizce Edisyon

Can Modern Dizisi ile Tanışın!

Can Modern Dizisi ile Tanışın!

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Ölmeden Önce Okumanız Gereken 146 Kitap

Orwell’den Yazarlar İçin Kurallaştırılmaması Gereken Öneriler

Orwell’den Yazarlar İçin Kurallaştırılmaması Gereken Öneriler

Esin Kaynağı: 1984

Esin Kaynağı: 1984