George Moore

George Moore

George Moore, (1852-1933) İrlandalı romancı, öykücü, şair, sanat eleştirmeni, anı ve oyun yazarı olarak çeşitli alanlarda yapıtlar verdi. İlkgençliğinde ressam olmak istediği için 1870’lerde Paris’te resim eğitimi aldı, başta Édouard Manet olmak üzere o dönemin önde gelen Fransız ressamları ve yazarlarıyla dost oldu. Natüralist bir yazar olan Moore, G. Flaubert ve H. Balzac gibi Fransız realist sanatçılarının öğretilerini özümseyen, özellikle de Émile Zola’nın yapıtlarından etkilenen ilk İngiliz yazarlarının arasındadır. Eleştirmenler kendisinin de James Joyce üzerinde etkili olduğunu belirtirler. Moore’un yapıtları İrlanda ve İngiliz edebiyatının genel çizgisi dışında kalsa da, ilk büyük modern İrlandalı romancı olarak kabul edilir. Kelt Uyanışı ya da İrlanda Edebiyatının Rönesansı olarak adlandırılan akımın önemli bir temsilcisidir. Hail and Farewell (Merhaba ve Elveda), The Untilled Field (Sürülmemiş Toprak), Esther Waters, Evelyn Innes, Sister Teresa (Rahibe Teresa), A Modern Lover (Modern Bir Âşık), Reminiscences of the Impressionist Painters (İzlenimci Ressamların Anıları), The Brook Kerith (Kerith Deresi), Confessions of a Young Man (Bir Gencin İtirafları – otobiyografi), A Mummer’s Wife (Maskeli Aktörün Karısı), The Lake (Göl) önemli yapıtları arasında yer alır.

George Moore Eserleri