Geoffrey Parker

Geoffrey Parker

Geoffrey Parker, Birmingham Üniversitesi Siyasi Coğrafya ve Jeopolitik Bölümü’nde onursal kıdemli araştırma görevlisidir. Önceki kitapları arasında Geopolitics: Past, Present and Future (Jeopolitik: Geçmiş, Bugün ve Gelecek), The Geopolitics of Domination from the Ottoman Empire to the Soviet Union (Osmanlı İmparatorluğu’ndan Sovyetler Birliği’ne Hegemonyanın Jeopolitiği), The Logic of Unity (Birliğin Mantığı) ve Power in Stone (Taştaki Güç) yer alıyor.

Geoffrey Parker Eserleri