Franz Kafka

Franz Kafka

1883-1924
FRANZ KAFKA, 1883’te Prag’da doğdu. Kafka’nın ailesiyle iliş-kisi, Yahudi asıllı oluşu, içinde yaşadığı toplum ve siyasal ortam, çevresine yabancılaşmasını kolaylaştırdı. 1906’da hukuk doktora-sını tamamlayan Kafka’nın ilk yapıtları Bir Kavganın Tasviri ve Taşrada Düğün Hazırlıkları, 1912’den önce yayımlandı. 1912’den başlayarak Dönüşüm, Amerika, Dava adlı başyapıtları birbirini izledi. Ceza Kolonisinde adlı öyküsü –suç sorununu işlemesi açısından– Dava ile ilişkiliydi. Vereme yakalanan Kafka, 1924’te Viyana yakınlarındaki Kierling Sanatoryumu’nda öldü ve Prag’ da toprağa verildi. Şato romanı yarım kalan Kafka, yapıtlarında çağımız insanının korkularını, yalnızlığını, kendine yabancılaşmasını ve çevresiyle iletişimsizliğini dile getirdi. Kafka, tüm yapıtlarının yakılmasını vasiyet etse de dostu Max Brod bu isteğini yerine getirmedi ve onun eserlerini 20. yüzyıl edebiyat tarihine kazandırdı.

Franz Kafka Eserleri
Franz Kafka Blog İçerikleri

Can Modern Dizisi ile Tanışın!

Can Modern Dizisi ile Tanışın!

Kitabın Oyunu

Kitabın Oyunu

Bolaño’nun Yaşamında İz Bırakan Kitaplar

Bolaño’nun Yaşamında İz Bırakan Kitaplar

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!

Utku Lomlu’nun tasarımlarıyla ödüllü Can kapakları!