Frank M. Snowden

Frank M. Snowden

Frank M. Snowden, Doktora derecesini 1975’te Oxford Üniversitesi’nden aldı. Yale Üniversitesi Tıp Tarihi Emeritus profesörüdür. Önceki kitapları arasında Violence and Great Estates in the South of Italy: Apulia, 1900-1922 (1984) (İtalya’nın Güneyindeki Şiddet ve Büyük Mülkler: Apulia, 1900-1922); The Fascist Revolution in Tuscany, 1919-1922 (1989) (Toscana’daki Faşist Devrim, 1919-1922); Naples in the Times of Cholera (1995) (Kolera Zamanında Napoli) ve The Conquest of Malaria: Italy, 1900-1962 (2006) (Sıtmanın Fethi: İtalya, 1900-1962) yer alır.

Frank M. Snowden Eserleri