Faruk Duman

Faruk Duman

1974
Faruk Duman, 1974’te Ardahan’da doğdu. Ankara Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden me­zun oldu. Av Dönüşleri’yle 2000 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, Keder Atlısı’yla 2004 Haldun Taner Öykü Ödü­lü’nü, Adasız Deniz’le 2011 Memet Fuat Deneme Ödülü’nü, İncir Tarihi’yle de 2011 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü ka­zandı. Can Yayınla­rı’nda editör olarak çalışmaktadır.

Faruk Duman Eserleri
Faruk Duman Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Yılın En Kısa Gününde, Bir Gecede Okunabilecek Kitaplar

Yılın En Kısa Gününde, Bir Gecede Okunabilecek Kitaplar

Erdal Abi'yi Özlemek

Erdal Abi'yi Özlemek

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri