Faruk Duman

Faruk Duman

1974
Faruk Duman, 1974’te Ardahan’da doğdu. Ankara Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden me­zun oldu. Av Dönüşleri’yle 2000 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, Keder Atlısı’yla 2004 Haldun Taner Öykü Ödü­lü’nü, Adasız Deniz’le 2011 Memet Fuat Deneme Ödülü’nü, İncir Tarihi’yle de 2011 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü ka­zandı. Can Yayınla­rı’nda editör olarak çalışmaktadır.

Faruk Duman Eserleri
Faruk Duman Blog İçerikleri

Yılın En Kısa Gününde, Bir Gecede Okunabilecek Kitaplar

Yılın En Kısa Gününde, Bir Gecede Okunabilecek Kitaplar

2018’e Doğru | Sıradaki Kitaplar

2018’e Doğru | Sıradaki Kitaplar

Erdal Abi'yi Özlemek

Erdal Abi'yi Özlemek

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri

36. İstanbul Kitap Fuarı İçin Yayın Kurulundan 36 Öneri