Evliya Çelebi

1611-1682
Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış dünya gezgini ulu bir yazarımız. 30 yaşına kadar İstanbul’da kalmış, çağının bilginlerinden dersler almış, sonra da dünyanın ünlü gezginlerinden biri olmuş. Gittiği gördüğü yerleri, tanıştığı kişileri, başından geçen olayları, edindiği izlenimleri hiç üşenmeden yazmış da yazmış. Böylece, ciltler dolusu o ünlü ‘Seyahatname’ yani ‘Gezi Günlüğü’ ortaya çıkmış. Refik Durbaş ise, Evliya Çelebi’nin o yalın, içten, abartmalı anlatımını hiç bozmamaya çalışarak, o büyük Gezi Günlüğü’nü taradı, seçtiği öyküleri yalınlaştırdı. Yalçın Çetin de kıvrak çizgileriyle bu kitapçığı resimledi, süsledi.

Evliya Çelebi Eserleri