Eric L'Homme

Erik L'Homme, 1967 yılında Grenoble'da doğdu. Drome'da doğa ile iç içe geçen çocukluğu ona günlük mekânların, gün- lük yaşantının dışına kaçma zevkini kazandırdı, okuma tut- kusunun uyanmasını sağladı. Okuduğu kitaplarda rastladığı gezici kahramanların, şairlerin izini sürüp uzak ülkeleri keş- fe çıktı. İzlediği yol Erik L'Homme'u, ünlü bir hazineyi bul- mak üzere Orta Asya dağlarının göbeğine, Filipinler'e taşıdı. İlk kitabı, Pakistan ile Afganistan arasında yaşamış çok eski bir halkın dilini ve kültürünü anlatır. Drome'a geri dönen ya- zar, yaşamını gazetecilikle (bu arada Doğa Dostu Gençlik adlı dergiyi de yönetmektedir), uzun yürüyüşler yaparak, kitapları- nı yazarak geçirmektedir. Yıldızlar Kitabı onun gençlik için yazdığı ilk romanıdır. Erik L'Homme'un kaleme aldığı bu üç- lemenin ilk kitabı olan Büyücü Kadehar, 2001 yılında "Saint- Dié-des-Vosges Uluslararası Gençlik Festivali Ödülü"nü ka- zandı.

Eric L'Homme Eserleri