Erdal Öz

Erdal Öz

1935-2006
Erdal Öz, 26 Mart 1935’te Sivas, Yıldızeli’nde doğdu. Devlet memuru olan babasıyla birlikte Türkiye’nin değişik yerlerini dolaştı. Tokat Lisesi’ni bitirdikten sonra, İÜ Hukuk Fakül­te­si’n­de başladığı yükseköğrenimini Ankara Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. TDK Yayın Ko­lu’nda, Türk Sinematek Derneği An­kara Şubesi’nde çalıştı. İs­tanbul’da arkadaşlarıyla birlikte a Dergisi’ni çıkardı. İlk öykü kitabı Yorgunlar, 1960’ta a Dergisi yayınları arasında çıktı. İlk romanı Odalarda, aynı yıl Varlık Ya­yınları’ndan çıktı. Ankara’da Sergi Kitabevi’ni açtı. 12 Mart As­kerî Darbesi’yle başlayan karanlık dönemde siyasal görüşlerinden do­layı üç kez tutuklandı, hapis yattı ama yargılanma sonucunda aklandı. Bu dönemi işlediği Yaralısın adlı romanıyla 1975 Orhan Kemal Roman Armağanı’na de­ğer görüldü. 1975-1981 yılları arasında Cem Yayınevi’nin Arkadaş Ki­taplar adlı çocuk edebiyatı dizisini yönetti. 1981’de Can Ya­yınları’nı kurdu. Sular Ne Güzelse adlı kitabıyla 1998 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, Cam Kırıkları ile 2001 Sedat Simavi Öy­kü Ödülü’nü aldı. Kanayan (1973) adlı öykü kitabında, Deniz Gezmiş Anlatıyor (1976) ve Gülünün Solduğu Akşam (1986) adlı anı-romanlarından sonra Gülünün Solduğu Akşam’a girmeyen not­lar ve izlenimlerini 2003’te Defterimde Kuş Sesleri’nde topladı. SSCB gezisinin izlenimlerini içeren Allı Turnam (1976), 1998’de Bir Gün Yine Allı Turnam adıyla yeniden yayımlandı. Havada Kar Sesi Var adlı öykü kitabı 1987’de basıldı. Dedem Korkut Öyküleri (1979), Alçacıktan Kar Yağar (1982), Babam Resim Yaptı (2003) adlı üç çocuk kitabı yayımlandı. Erdal Öz, 6 Mayıs 2006’da aramızdan ayrıldı.

Erdal Öz Eserleri
Erdal Öz Blog İçerikleri

Erdal Abi'yi Özlemek

Erdal Abi'yi Özlemek

Kitap Promosyon Değildir!

Kitap Promosyon Değildir!

Bir İlan

Bir İlan

Düşünce Suçsa, Yeniden İşleyelim!

Düşünce Suçsa, Yeniden İşleyelim!
Erdal Öz