Emin Özdemir

Emin Özdemir

Emin Özdemir, 1931 yılında Kemaliye'de doğdu. Pamukpınar Köy Enstitüsü'nden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Bitirdiği bölüme asistan ve öğretim görevlisi oldu. Amerika'da Colombia ve Indiana üniversitelerinde "değişik düzeylere göre metin hazırlama ve anlatım teknikleri" konusunda eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümü'nde bölüm başkanı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Basın ve Yatın Yüksekokulu, bugünkü adıyla İletişim Fakültesi öğretim görevliliğinden emekliye ayrıldı. Türk Dil Kurumu Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu. Edebiyat yapıtının dille ilişkisi, dilin işlevi ve kullanım düzeyleri, toplumsal yapıyla bağları gibi sorunları ele aldı. Bunları Dil ve Yazar, Öz Türkçe Üzerine, Türk ve Dünya Edebiyatı, Türk ve Dünya Edebiyatında Dönemler - Yönelimler, Yazı ve Yazınsal Türler adlı yapıtlarında işledi. Dil ve edebiyat bilgilerinin bir donanım ve beceri olarak yaşama uygulanması yollarını Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Anlatım Sanatı, Okuma Sanatı, Eleştirel Okuma, Okuma ve Meti İnceleme adlı yapıtlarıyla gösterdi. Dil devrimine ve Türkçenin doğurganlığına yönelik çalışmalarını da Dil Devrimimiz, Terim Hazırlama Kılavuzu, Erdemin Başı Dil adlı kitaplarında topladı. Türkçenin söz varlığıyla ilgili çalışmalar yaptı: Öz Türkçe Kılavuz Sözlük, Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Türkçe Deyimler Sözlüğü, Atasözleri Sözlüğü. Dil ve yazınsal sorunlara yönelik eleştirel denemelerini Dilin Öte Yakası, Anadilin Toprağında adlarıyla kitaplaştırdı.