Emel Koç

Emel Koç, Ankara’da doğdu. İlkokulu Ankara’da bitirip öğre­ni­mi­ne İs­tanbul’da devam etti. Çapa Öğretmen Okulu’ndan son­ra Dev­let Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi ve öğ­ret­men olarak başladığı çalışma hayatına mimar olarak de­vam et­ti. 1993 yılında TRT’de yayınlanan Adnan ­Say­gun, Se­dat Hakkı El­dem, Füreya Koral, Semiha Berksoy, Seyyan Os­kay, Cevad Mem­duh Altar, Ali Numan Kıraç gibi pek çok cum­huriyet kuşağı temsil­cilerinin yaşamlarını konu alan, Cum­huriyet’e Kanat Gerenler bel­­geselinde metin ya­zar­lığı yap­tı.

Emel Koç Eserleri