Eduard Márquez

Eduard Márquez

1960
Eduard Márquez, 1960 yılında Barcelona'da doğdu. Katalan yazar, şiir, öykü, roman ve çocuk kitapları alanında pek çok eser vermiş, özgün adı La decisió de Brandes (Brandes'in Ka- rarı) olan bu son romanıyla, 2005 Octavi Pellissa ödülünü ka- zanmıştır.