Demir Özlü

1935
Demir Özlü, 1935’te İstanbul’da doğdu. 1959 yılında İstanbul Üni­ver­sitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1961-1962 yılları arasında Pa­ris’te Sorbonne Üniversitesi’nde Felsefe okuduktan sonra Türki­ye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felse­fesi ve Metodoloji Kürsüsü’nde dört yıl asistanlık yaptı. Siyasal ey­lem­leri nedeniyle işine son verilince avukatlık yapmaya başladı. 1971’de­ki askerî müdahaleden sonra bir süre tutuklu kaldı. 1979’da Stock­holm’e yerleşti. 12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye’ye 1989’da dönebildi. Bu tarihten beri Stock­holm ve İstanbul’da yaşıyor. İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çı­kardığı Dönüm, daha sonra Türk Dili dergisinde yayımlandı. So­lu­ma ile 1963 TDK Öykü Ödülü’nü, Stockholm Öyküleri ile 1989 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, Bir Yaz Mevsimi Romansı ile 1990 Or­han Kemal Roman Armağanı’nı, İthaka’ya Yolculuk ile 1996 Dün­ya Kitap Dergisi Yılın Kitabı Ödülü’nü ve 1998 Yunus Nadi Ro­man Ödülü’nü, Amerika ile 2004 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü ka­zandı.

Demir Özlü Eserleri
Demir Özlü Blog İçerikleri

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa