Dante Alighieri

1265-1321
1265’te Floransa’da doğdu. Gençlik yıllarında dilbilgisi, mantık, retorik öğrendi. Brunetto Latini ile Guido Guinizelli ilk ustaları oldu; Guido Cavalcanti, Giotto gibi dönemin ünlü şair ve sanatçılarıyla dostuklar kurdu. Latin şiirini inceledi. Bologna ve Padova üniversitelerine gitti. 1285’te evlendiği Gemma Donati’den beş çocuğu oldu. 1289’da Arezzo’da Ghibellin’lere (imparatorluk yanlıları) karşı yapılan Campaldino Sava­şı’nda Floransalı Guelf’lerin (papalığın yönetim hakkını savunanlar) safında savaştı. 1295’te Baharatçı Hekimler Loncası’na üye oldu, Floransa yönetiminde etkin görevler üstlendi. Düzmece bir yolsuzluk iddiasıyla suçlanarak Toscana bölgesine girmesi yasaklandı, Papa VIII. Bonifatius Dante’nin yakalanması halinde idam edilmesine karar verdi. İzleyen yıllarda bütün İtalya’yı kapsayan gezilere çıktı. Daha sonra yayımlanacak olan bazı şiirleri ve 1295’te yazdığı Yeni Hayat dışındaki eserlerin çoğunu sürgünde kaleme aldı. 1303-1304’te dil ve şiir üzerine görüşlerini aktardığı ve Latinceye karşı halk dillerini savunduğu De vulgari eloquentia’yı (Halk Dilinde Belagat), 1303-1306’da felsefe üzerine düşüncelerini ve felsefi bir bakış açısıyla şiirlerine ilişkin yorumlarını içeren Ziyafet’i yazdı; iki eser de tamamlanmamıştır. 1308’de, ölümünden kısa bir süre öncesine kadar üzerinde çalışacağı İlahi Komedya’yı yazmaya başladı. Dante, İtalyanca (Toscana lehçesi) olarak kaleme aldığı bu başyapıtıyla literatüre İtalyancanın kurucusu olarak geçti. 1312-1313’te siyasal görüşlerine yer verdiği De Monarchia’yı (Monarşi Üzerine), 1320’de bilimsel incelemesi Quaestio de aqua et terra’yı (Su ve Toprak Sorunu) ve şiir kitabı Ecloge’yi (Ekloglar) kaleme aldı. 1321’de Ravenna’da öldü.

Dante Alighieri Eserleri