Costica Bradatan

Costica Bradatan

1960
Costica Bradatan, uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan, Romanya kökenli bir akademisyendir. Texas Tech Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Felsefe tarihi, Kıta Avrupa’sı felsefesi, din felsefesi, edebiyat ve sinema ile felsefe arasındaki ilişki Bradatan’ın araştırma konularıdır. New York Times, Washington Post, Times Literary Supplement, Dissent gibi süreli yayınlarda kitap değerlendirmeleri, denemeleri ve makaleleri basılan Bradatan’ın kitapları arasında Philosophy as a Literary Art (Edebî Bir Sanat Olarak Felsefe), Philosophy, Society and the Cunning of History in Eastern Europe (Doğu Avrupa’da Felsefe, Toplum ve Tarihin Marifeti), Religion in Contemporary European Cinema (Çağdaş Avrupa Sineması’nda Din; Camil Ungureanu ile) ve In Marx’s Shadow: Knowledge, Power and Intellectuals in Eastern Europe and Russia (Marx’ın Gölgesinde: Doğu Avrupa ve Rusya’da Bilgi, İktidar ve Entelektüeller; Serguei Oushakine ile) öne çıkar

Costica Bradatan Eserleri
Costica Bradatan Blog İçerikleri

Can Editörlerinden 2018 seçkileri

Can Editörlerinden 2018 seçkileri