Christopher J. Preston

CHRISTOPHER J. PRESTON, Montana Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür. Felsefi ilgi alanları arasında yaban hayat ve yeniden yabanlaştırma, ekofeminizm, Antroposen, iklim mühendisliği ve çevresel epistemoloji yer almaktadır. İklim mühendisliği, sentetik biyoloji ve Antroposen yeni çağı hakkında kapsamlı akademik yayınlarının yanı sıra Grounding Knowledge: Environmental Philosophy, Epistemology, and Place (Topraklama Bilgisi: Çevre Felsefesi, Epistemoloji ve Mekân) adlı bir kitabı olan Preston’ın aynı zamanda Engineering the Climate: The Ethics of Solar Radiation Management (İklim Mühendisliği: Güneş Radyasyonu Yönetiminin Etiği) ve Climate Justice and Geoengineering: Ethics and Policy in the Atmospheric Anthropocene (İklim Adaleti ve Jeomühendislik: Atmosferik Antroposen’de Etik ve Politika) adlı derlemeleri ile editörlüğünü yaptığı Engineering the Climate: The Ethics of Solar Radiation Management (İklim Mühendisliği: Güneş Işınımı Yönetiminin Etiği) adlı çalışması bulunmaktadır.

Christopher J. Preston Eserleri