Cahit Sıtkı Tarancı

Cahit Sıtkı Tarancı

1910-1956
CAHİT SITKI TARANCI, 1910’da Diyarbakır’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından Mülkiye Mektebi’ne girdi. Burada yarım kalan eğitimini tamamlamak için gittiği Paris’ten İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması sebebiyle dönmek zorunda kaldı. Burhaniye’de askerliğini yaptıktan sonra Ankara’ya yerleşti ve birkaç kuruluşta çevirmen olarak çalıştı. 19. yüzyıl Fransız şiirinden, özellikle de lise yıllarında karşılaşıp bütün sanat hayatında apayrı bir yere koyduğu Baudelaire’den etkilenen Cahit Sıtkı, şiirlerinde biçim kaygısını ön planda tuttu, hayatın zevkleri ve ölüm temalarına yoğunlaştı. Kendinden sonra gelen kuşakların üzerinde büyük etkisi oldu. Tarancı, “Otuz Beş Yaş” şiiriyle 1946'da CHP Şiir Ödülü’nü kazandı. Şiirleri Otuz Beş Yaş, öyküleri Gün Eksilmesin Penceremden, diğer yazıları Avuçlarıma Sığmıyor Yıldızlar, ailesine gönderdiği mektupları Evime ve Nihal’e Mektuplar, Ziya Osman Saba’ya gönderdiği mektupları ise Ziya’ya Mektuplar adlı kitaplarda toplandı. Yakalandığı ağır hastalığın tedavisi için Viyana’ya götürüldüyse de kurtarılamadı, 1956'da Viyana’da öldü.

Cahit Sıtkı Tarancı Eserleri
Cahit Sıtkı Tarancı Blog İçerikleri

Mai ve Siyah’tan “Otuz Beş Yaş”a… Hep Aynı Macera

Mai ve Siyah’tan “Otuz Beş Yaş”a… Hep Aynı Macera

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Diyarbakır'ı

Cahit Sıtkı Tarancı’nın Diyarbakır'ı

Cahit Sıtkı Tarancı ve OTUZ BEŞ YAŞ

Cahit Sıtkı Tarancı ve OTUZ BEŞ YAŞ

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa

Öykülerle Kuşaktan Kuşağa