Barbara Tversky

Barbara Tversky Stanford Üniversitesi’nde onursal psikoloji profesörü ve Columbia Üniversitesi’ndeki Teachers College’da psikoloji profesörüdür. Aynı zamanda Psikoloji Bilimi Derneği’nin başkanıdır. Tversky hafıza, uzamsal düşünüş, tasarım ve yaratıcılık üzerine iki yüzden fazla akademik makale yayımlamıştır. Dünya çapında düzenlenen disiplinlerarası konferans ve çalıştaylarda bedenlenmiş biliş konusunda düzenli olarak konuşmalar yapmaktadır. Sadece psikologlarla değil; birçok dilbilimci, biliminsanı, felsefeci, sanatçı ve pek çok başka alandan insanla birlikte çalışma hazzına ve ayrıcalığına sahip olmuştur. New York’ta yaşamaktadır.

Barbara Tversky Eserleri