Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

1788-1860
Arthur Schopenhauer, 1788’de doğdu. Tıp öğrenimi gördü, yeter sebep önermesi üzerine yazdığı doktora teziyle felsefe alanına geçti. Die Weltals Willeund Vorstellung (İrade ve Tasarım Olarak Dünya) adını taşıyan kitabı 1819’da yayımlandı. Kendi felsefi sisteminin bütün çerçevesini tek eserde topladığı bu çalışması, o yıllarda ilgi görmedi. Schopenhauer 1820’de Berlin Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1836’da Über den Willen in der Natur’u (Doğadaki İrade Üzerine) yayımladı. 1837-1839 arasında Norveç ve Danimarka bilim akademilerinin desteklediği iki yarışmaya katıldı ve Über die Freiheitdesmenschlichen Willens (İnsan İradesinin Özgürlüğü Üzerine) adlı çalışmasıyla birincilik ödülüne değer görüldü; Über das Fundament der Moral (Ahlakın Temeli Üzerine) başlığını taşıyan çalışmasıysa öne çıkamadı. Schopenhauer bu iki denemeyi 1841’de bir araya getirerek Die beiden Grund probleme der Ethik (Etiğin İki Temel Sorunu) adıyla yayımladı. 1851’de yayımladığı Parerga ile Paralipomena ise filozofa dünya çapında tanınırlık kazandırdı. Eserleri Fransızcaya çevrildi, çalışmaları ve felsefi sistemi üzerine daha sağlığında üniversitelerde dersler okutuldu. Schopenhauer ölmeden önce eserlerinin pek çoğunu gözden geçirdi. Filozof 1860’ta öldü.

Arthur Schopenhauer Eserleri