Ahmet Rasim

Ahmet Rasim

1865-1932
1865’te İstanbul’da doğdu. Öğrenimini Darüşşafaka’da tamamladı. Ahmed Mithat’ın yönlendirmesiyle basın hayatına atıldı. Makale, gezi, anı, sohbet, şiir ve çevirilerini çeşitli dergi ve gazetelerde yayımladı. İleri, Vakit, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. Kısa bir süre öğretmenlik de yapan Ahmet Rasim, 2. Meşrutiyet’ten sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte Boşboğaz isimli bir mizah dergisi çıkardı. Suriye, Sofya ve Romanya’da muhabir olarak bulundu. 1927’de İstanbul milletvekili oldu. Ahmet Rasim’in ders kitapları ve çevirileri dışında 140 kadar yapıtı vardır. Canlı ve kısa cümlelere, güncel deyimlere dayanan arı bir Türkçe’yle yazan Ahmet Rasim gerçekçi-gözlemci bir çizgi benimsedi.

Ahmet Rasim Eserleri