Agâh Sırrı Levend

1894-1978
Agâh Sırrı Levend, 1894 yılında Rodos’ta doğdu. Edirne’de Mülkiye Rüşriyesi’ni ve Askerî Rüştiye’yi bitirdi. 1913’te Darülfünun’da Edebiyat Şubesi’ne girdi, bir yandan da öğretmenliğe başladı. 1914’te Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine Doğu Cephesi’ne gönderildi. 1922’de kurduğu özel İstiklâl Sultanisi’nde 1940’a kadar müdürlük ve edebiyat öğretmenliği yaptı. Felsefe ve İçtimaiyat, Yeni Türk dergilerini çıkardı, inönü (Türk) Ansiklopedisi’nin yayın kurulu sekreterliğini yürüttü. 1963-1966 yılları arasında Türk Dil Kurumu başkanlığı yaptı. Sayısız dergi ve gazetede yayımladığı yazılarıyla Türk dil ve düşünce dünyasına büyük hizmette bulundu. 1932-1938 arasında Edebiyat Tarihi Derslerim, 1940’da Maarifimiz ve Millî Terbiyemiz’i, Eserler ve Şahsiyetler: Tahlil ve Tenkid’i, 1941’de Divan Edebiyatı’nı, 1949’da Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhaları’nı, 1962’de Türkçülük ve Millî Edebiyat’ı yayımladı. Bundan başka daha pek çok biyog­rafi, deneme, inceleme, çevrimyazı kitapları yayımlayan Agâh Sırrı Levend, 1978 yılında yaşa­mını yitirdi.

Agâh Sırrı Levend Eserleri