KİTAPLARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
KİŞİLERDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
YAZILARDAHA FAZLA
Sonuç bulunamadı.
Yükleniyor...
Beta

Aristoteles

ARİSTOTELES, Antik Yunan felsefesinin ve dünya düşünce tarihinin en önemli düşünürlerinden biridir. Akılcı yaklaşımı ve bilimsel görüşleriyle felsefede gerçekçiliğin temsilcisi, mantık biliminin öncüsü olmuş­tur. Aristoteles, MÖ 384 yılında Makedonya’da, Stagiros’ta doğdu, MÖ 322’de Khalkis’te öldü. Pla­ton’un Akademiası’nın öğ­ren­cile­rinden ol­­­du. Daha sonra Assos’ta bir felsefe okulu kurdu. Ma­­­ke­don­ya’da Phi­lippos, onu oğlu (Büyük) İs­ken­der’e öğretmenlik et­mesi için çağırdı. ­Ati­na’ya dönünce Apollon Lykeios’a adanan kutsal ko­rulukta kendi okulu Lykeion’u kur­du. Aristoteles burada yalnızca ders verilen bir okul kurmakla kalmadı; bir araştırma mer­­kezi ve kütüphane oluşturdu. Aristo­te­les’in ve sadık öğrencisi Theophrastos’un ölümünden sonra bir mahzende saklanan “ezoterik” metinlerin yazmaları, ancak MÖ I. yüzyıl başlarında gün ışığına çıktı ve böylece Poetika, felsefe ve ya­zın tarihindeki seçkin yerini aldı. 

YAZARIN KİTAPLARI

Poetika / Şiir Sanatı Üstüne

Özgün Adı: Peri poietikes
Çevirmen: Samih Rifat
Dizi: Klasikler
Tür: Deneme
Sayfa Sayısı: 112